Prima vizitã pastoralã din acest an a Preasfinitului Nicodim la bisericile din Severin a început în duminica a XXIX-a dupã Rusalii la biserica Grecescu

Pãrintele Episcop Nicodim a slujit Sfânta Liturghie alãturi de un sobor de preoţi şi diaconi din care a fãcut parte: Pr. Ilarie Mãciucã, fost slujitor la biserica Sf. Gheorghe din Severin, Pr.  Zoican Vasile, fost slujitor la biserica Sf. Ioan din Severin, Pr. Viorel Vlãducu, consilier eparhial, Pr. Ionuţ Semenescu, protoiereu al locului, Pr. Jan Megan, parohul bisericii Grecescu şi Pr. Georgicã Negrescu, slujitor la biserica Grecescu, Arhid. Antonie Olarean şi Diac. Marian Maziliţa.

La invitaţia pãrintelui paroh Jan Megan, credincioşii severineni au participat la slujba Utreniei şi Sfânta Liturghie, împãrtãşindu-se de binecuvântãri arhiereşti şi comuniune în rugãciune, pe fondul  muzicii bisericeşti de tradiţie bizantinã, interpretatã de un grup de psali de la Catedrala Episcopalã din municipiu.

La final, Chiriarhul locului a evocat personalitatea înaintaşilor care au ridicat sfinte lãcaşuri în timpuri mult mai grele ca cele de astãzi.

În duminicile urmãtoare, ierarhul nostru va poposi şi la celelalte biserici din municipiu. Astfel, duminicã, 27 ianuarie, va sãvârşi Sfânta Liturghie la biserica Maioreasa, iar în prima duminicã din februarie va sluji la biserica Sf. Dumitru.

Biserica Grecescu este ctitorie din 1868, a familiei de boieri Ioan şi Ioana Grecescu, care au ridicat şi spitalul din apropiere, cunoscut sub acelaşi nume. La realizarea proiectului, Carol I a angajat arhitectul capitalei, biserica  ridicându-se dupã stilul celei domneşti de la Curtea de Argeş. Valoarea şi frumuseţea acestui locaş religios sunt date şi de pictura interioarã (stil neoclasic), creaţie a pictorului român Gheorghe Tãtãrescu (1872). Biserica a fost sfinţitã în 1875, iar în 1884 a devenit catedralã ortodoxã a oraşului Turnu Severin.

Cu râvnã şi pricepere s-au aplecat asupra acestei opere de artã religioasã doi profesori de desen din Turnu Severin, spãlând pictura (în 1898 Alexandru Rãsmeriţã, iar în 1908 Theodor Zarnea). Acoperişul bisericii a fost fãcut iniţial din tablã de aramã, dar a fost smuls de germani în 1917. Cel de azi dateazã din 1920.

Tags:

About autor