I.Ş.J. Mehedinţi vs Şcoala Postlicealã Sanitarã – un blat descalificant! (2)

Revenim asupra neregulilor de la Şcoala Postlicealã Sanitarã şi, de ce nu, asupra celor verificate de comisia IŞJ, comisie trimisã de domnul inspector şcolar general, prof. Şuţã Marian şi punctãm:

1. Inspecţiile pentru definitivatul şi titularizarea  pe post a doamnei director farmacist Bîrzan Ileana trebuiau efectuate, conform legii, de cãtre un inspector de specialitatea candidatului (farmacie) şi un metodist. Reamintim cã în aceste inspecţii la clasã ale doamnei Bîrzan Ileana a fost doar prof. Silaghi (inspector la acea vreme  pe specialitatea tehnic).

Din verificãrile comisiei reiese cã inspecţia la clasã a fost fãcutã de inspector de specialitate, iar Obiectiv mehedinţean întreabã de ce vã asumaţi incorectitudinea acestei inspecţii? Sau poate este vreo legãturã între specializãrile farmacie şi tehnic?

2. Postul pe care a fost titularizatã prof. Alexandru Delia trebuia publicat, scos la concurs de cãtre ISJ Mehedinţi, dacã  d-na director Bîrzan ar fi anunţat la Inspectoratul Şcolar Mehedinţi o catedrã liberã de biologie şi structura acelei catedre. Un alt profesor de biologie care a obţinut la Concursul Naţional de Titularizare o notã mai mare de 7,35, avea dreptul de a ocupa acel post înaintea d-nei Alexandru. În anul 2010 la biologie, la Concursul Naţional de Titularizare, Pantelimon Liliana a avut nota de 7,95, Popescu Paula o notã de 8,90, iar Pantea Elena nota de 7,75. În anul 2011 tot la Concursul Naţional de Titularizare un numãr de 6 profesori au obţinut note peste 7,35, nota prof. Alexandru Delia (Tudose Delia). Regãsim unii dintre aceşti profesori pe catedre de biologie la Baia de Aramã, Dîrvari sau suplinitori pe la liceele din Drobeta Turnu Severin.

Şi atunci, întrebãm, oare e corect? Nu a fost aceastã catedrã opritã cu dedicaţie pentru fina directoarei Bîrzan? Apropo, nota de relaţii datã de director Bîrzan Ileana, referitoare la rudele din şcoalã, este incorectã, dupã cum sperãm sã conştientizaţi!

3. Domnulele inspector şcolar general, nu credeţi cã directoarea Bîrzan Ileana a greşit fundamental acceptând ca salariaţii şcolii sã fie şi elevi ai aceleiaşi şcoli, chiar pe locurile fãrã taxã?

Aţi acceptat o notã de relaţii ca rãspuns la aceastã ilegalitate, fãrã verificarea programului de lucru şi orarului de şcoalã? Ce zic elevii care vin la şcoalã şi plãtesc taxa, iar unii dintre angajaţii şcolii primesc în schimb diploma dupã 3 ani?

4. Comisia a constatat ilegalitatea constituirii Consiliilor Profesorale şi a celor Administrative.

A anulat directoarea Bîrzan toate hotãrârile luate în aceste consilii? A constituit un consiliu cu cvorum pentru realegerea C.A.?

5. Toate cadrele didactice suplinitoare sau la plata cu ora care nu au încadrarea conform cu specializarea de pe diplomã, trebuie plãtite necalificat.

Comisia a constatat cazul contabilului-profesor Ciobanu Cristian, dar au verificat cum este plãtit de când este încadrat la şcoalã?

Verificãrile la şcoli de cãtre o comisie nu se fac cu note de relaţii date de directori, sau se iau în considerare notele de relaţii doar acolo unde directorii trebuie sã rãmânã cu orice preţ directori. Aşa este şi cu schimbarea, abilã, din funcţie  a doamnei Deac Flori şi numirea ca director adjunct a finei Delia Alexandru, deşi mai avea douã luni şi intra în prenatal şi, apoi, îngheţarea postului. Astea se numesc sãcenisme!

Dacã membrii comisiei nu s-ar fi mulţumit doar cu cafeaua de la tonomatul şcolii şi ar fi verificat aşa de impresie artisticã (ca sã fim eleganţi) mãcar cele sesizate de noi, nu am fi primit şi alte informaţii incredibile despre ce s-a întâmplat şi se întâmplã la Şcoala Postlicealã Sanitarã, sub mandatul dvs. domnule general, cum ar fi: fiica doamnei Deac Florentina a absolvit specializarea AMF buget în 2010, fiind studentã la Universitatea Politehnicã Timişoara, în acelaşi timp; cele douã fiice ale doamnei Adamescu Viorica sunt studente la AMF şi AMG, buget, şi studente la Universitatea Politehnicã Timişoara, în acelaşi timp, adicã în prezent, etc.

   Domnule profesor Marian Şuţã, la preluarea funcţiei de general peste învãţãmântul mehedinţen, spuneaţi: “o singurã ilegalitate doveditã a oricãrui director investit în funcţie de actuala conducere (USL-n.r.) duce la demiterea respectivului manager de şcoalã”. A trecut cam multişor timp şi neregulile dovedite chiar de echipa trimisã de dvs. (şi nu AUDITUL dispus de Ministrul Educaţiei) nu au condus la mãsuri legale la Şcoala Postlicealã Sanitarã Drobeta Turnu Severin. Din contrã, neregulile  se perpetueazã prin acceptare, iar rãspunsul pe care vi l-aţi asumat prin semnãturã este o dovadã de impotenţã  managerialã  şi politicã.

Deocamdatã atât, domnule inspector şcolar general, prof. Şuţã Marian, cu promisiunea de a reveni într-un numãr viitor.

About autor