Anunţ public privind dezbaterea publică

SC ROUTE CENTER CONSTRUCT SRL. anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, a studiului de evaluare adecvată, pentru proiectul „Exploatarea nisipului si pietrisului din perimetrul Izvoarele”, propus a fi amplasat în judeţul Mehedinţi, comuna Gruia, extravilan sat Izvoarele, Tarlaua 50, Parcela 597/8.

Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.

Raportul privind Impactul asupra Mediului (RIM) şi Studiul de Evaluare Acvată (SEA) pot fi consultate la sediul A.P.M. Mehedinţi din municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr. 3 şi la sediul SC ROUTE CENTER CONSTRUCT SRL din judeţul Mehedinţi, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Pacii . nr.3 în zilele de luni-vineri, între orele 9:00 – 14:00.

Documentele menţionate sunt disponibile şi la următoarea adresă de internet: http://www.anpm.ro/web/apm-mehedinti/documente-procedura-eim-si-ea.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului şi a studiului de evaluare adecvată va avea loc la sediul Primăriei Gruia, în data de 19.06.2023 , începând cu orele .1200

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul A.P.M. Mehedinţi din municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr. 3, până la data de  19.06.2023 (la care are loc dezbaterea publică).

About autor