Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

MARANDAN IANIS S.R.L. anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi pentru proiectul „Demolare corpuri C4, C5, C6, refuncţionalizare corpuri C1, C2, C3, C7, construire staţie de sortare, refacere dig, apărare mal şi împrejmuire stradală”, propus a fi amplasat în intravilanul satului Cocorova, comuna Şişeşti, C.F. 51121, judeţul Mehedinţi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi din str. Băile Romane nr. 3, în zilele de luni – vineri între orele 08.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: office@apmmh.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi.

About autor