I N F O R M A R E

             Această informare este efectuată de Rotaru T. Cristian P.F.A. cu sediul în sat Eşelniţa, comuna Eşelniţa, str. Cireşilor, nr. 497, judeţul Mehedinţi, ce intenţionează să solicite la Administraţia Bazinală de Apă Banat, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea proiectului „Amenajare camping Mala, comuna Eşelniţa, judeţul Mehedinţi”.

          Ca rezultat al investiţiei vor rezulta ape uzate menajere care vor fi colectate în bazin etanş vidanjabil.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

         Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.

         Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului după data de 28.04.2023.

Beneficiar,

About autor