Comunicat de presă privind începerea proiectului – „PNRR: Fonduri pentru România modernă şi reformată!”

 

„PNRR: Fonduri pentru România modernă şi reformată!”

Comunicat de presă privind începerea proiectului
”ÎNFIINŢAREA DE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE ÎN ORAŞUL STREHAIA”
Numele beneficiarului: UNITATEA ADMINSTRATIV TERITORIALĂ ORAŞ STREHAIA
Cod proiect: C3I1B0122000165
Contract de finanţare nr. C3I1B0122000165/06.03.2023
Proiectul „Înfiinţarea de insule ecologice digitalizate în Oraşul Strehaia” a fost depus în anul 2022 în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C3 – Investiţia I1. Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune Sub-investiţia I.1.B Construirea de insule ecologice DIGITALIZATE, apelul de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B
Data de începere proiect : 06.03.2023
Data finalizare: 31.12.2024
Obiectivele generale urmărite: Accelerarea procesului de extindere şi modernizare a sistemelor de gestionare a deşeurilor în România cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenţie, reducere, reutilizare şi valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile şi tranziţiei la economia circulară
Obiectivele specifice urmărite: Achiziţia de insule ecologice digitalizate TIP 2 – 13 BUC SI TIP 3- 2 BUC pentru dezvoltarea unui management al deşeurilor eficient, suplimentarea capacităţilor de colectare separată, pregătire pentru reutilizare şi valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile şi tranziţiei la economia circulară
Valoare totală a finanţării nerambursabile este de 1.707.066,50 lei, echivalentul a 347.000 euro, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 324.342,64 lei
Valoarea totală a proiectului : 2.031.409,14 lei
Detalii suplimentare se pot obţine de la UAT ORAŞ STREHAIA, localitatea Strehaia, str. Republicii, nr. 124, judeţ Mehedinţi, domnul Ioan Giura – primar, telefon: 0252370159, email:primariastrehaia@yahoo.com

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”
„PNRR.Finanţat de UniuneaEuropeană–UrmătoareaGeneraţieUE”
https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/

About autor