ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU

        S.C. ASPHALT ROUTE EXPRES S.R.L. anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Exploatarea nisipului din perimetrul,, Iaz Piscicol  Expres propus a fi amplasat în judeţul Mehedinţi, comuna Hinova, extravilan sat Ostrovul Corbului numerele cadastrale: 53241, 53242, 53243, 52426, 52310, 50247, 50250.

 Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi din judeţul Mehedinţi, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr.3, în zilele de luni – joi, între orele 8:00 – 16:00 şi vineri, între orele 8:00 – 13:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmmh.anpm.ro.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi din judeţul Mehedinţi, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr.3, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

About autor