Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

             MEGAN ION anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Amplasare ponton plutitor, localitatea Eşelniţa” propus a fi amplasat în Comuna Eşelniţa , jud. Mehedinţi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi din judeţul Mehedinţi, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr.3, în zilele de luni – joi, între orele 8:00 – 16:30 şi vineri, între orele 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmmh.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

About autor