ANUNŢ PUBLIC

             Denumire titular ASOCIAŢIA PROPRIETARILOR DE PÃDURI VALEA COŞUŞTEI, localitatea Greci, str. Principalã nr. 263, anunţã elaborarea primei versiuni a planului/programului AMENAJAMENTUL FF PROPRIETATE PRIVATÃ CE APARŢINE ASOCIAŢIEI PROPRIETARILOR DE PÃDURI VALEA COŞUŞTEI SITUAT PE RAZA JUDEŢULUI MEHEDINŢI UAT SALCIA ŞI UAT GÂRLA MARE  U.P II AMZA şi declanşarea etapei de încadrare pentru obţinerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la

   Comentariile şi sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM Mehedinţi în termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunţ. Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, str. Bãile Romane, nr. 3, zilnic între orele 8.00 – 16.00.

About autor