Anunţ public

COMUNA PĂTULELE, titular al proiectului “Modernizare strada Drumul Ţarinei, refacere trotuare şi construire rigole de colectare şi evacuare a apei pluviale pe străzile din localitatea Pãtulele”, propus a fi amplasat în judeţul Mehedinţi, intravilan sat Pătulele, comuna Pătulele, judeţul Mehedinţi, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Modernizare strada Drumul Ţarinei, refacere trotuare şi construire rigole de colectare şi evacuare a apei pluviale pe străzile din localitatea Pãtulele”, situat în judeţul Mehedinţi, intravilan sat Pătulele, comuna Pătulele.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi din mun. Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr.3, în zilele de luni până vineri între orele 8,00 – 16,00 şi la următoarea adresă de internet www.apmmh.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autprităţii competente pentru protecţia mediului.

About autor