I N F O R M A R E

            Această informare este efectuată de Prună Radu-Ovidiu şi Prună Mihaela cu domiciliul în sat Albeşti, comuna Şimnicul de Sus, str. Aleea Colonel Ioan Angelescu, nr. 26F, judeţul Dolj, ce intenţionează să solicite la Administraţia Bazinală de Apă Banat, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea proiectului „Construire casă de vacanţă P+E+M, piscină, fosă septică şi împrejmuire, comuna Eşelniţa, str. Dunării, nr. FN, CF 53260, judeţul Mehedinţi”.

         Proiectul propus este o  investiţie nouă.

Ca rezultat al investiţiei vor rezulta ape uzate menajere care vor fi colectate în bazin etanş vidanjabil.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

         Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.

         Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului după data de 09.05.2022.

Beneficiar

About autor