Anunţ public

UNGUREANU IONUŢ-MĂDĂLIN, titular al proiectului „Construire hală industrială pentru prefabricate din beton”, propus a fi amplasat în judeţul Mehedinţi, intravilan sat Argineşti, comuna Butoieşti, CF nr. 51241, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire hală industrială pentru prefabricate din beton”, situat în judeţul Mehedinţi, intravilan sat Argineşti, comuna Butoieşti.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi din mun. Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane nr. 3, în zilele de luni până vineri între orele 8.00 – 16.00 şi la următoarea adresă de internet www.apmmh.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

About autor