INFORMARE

 

PRIMĂRIA COMUNEI BALA

JUDEŢUL MEHEDINŢI

                              INFORMARE

    În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, TITULARUL: PRIMĂRIA COMUNEI BALA, JUDEŢUL MEHEDINŢI , SAT BALA, intenţionează să solicite de la A.N. “Apele Române” – Administaţia Bazinală de Apă JIU – Craiova (S.G.A. Mehedinţi), aviz de gospodărire a apelor pentru promovarea investiţiei:

REABILITARE ŞI EXTINDERE REŢEA ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA BALA, JUDEŢUL MEHEDINŢI  

Bazin Hidrografic JIU, subbazin râu Motru.

Această investiţie este existentă/parţial nouă.

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare sau să transmită observaţii, sugestii şi recomandări cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor, pot contacta solicitantul sau reprezentantul solicitantului de aviz la adresa menţionată, sau la telefonul 0730 564555, după data de 01.11.2021.

Semnatura/ştampila

Tags:

About autor