A N U N Ţ organizarea unei licitaţii

A N U N Ţ 

organizarea unei licitaţii

pentru concesionarea unui teren intravilan din domeniul public al comunei Dumbrava

                Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Dumbrava, Strada Principală FN, județul Mehedinţi, telefon 0252/342.661, fax 0252/342.661, CUI 7536937 e-mail: primar@cldumbrava.ro, cont Trezorerie  RO72TREZ46421180250XXXXX, persoană de contact: VIRDARUS LIVIU , anunţă, în temeiul OUG 57 / 2019, privind Codul Administrativ cât şi în baza HCL nr. 34 / 24.08.2021,  organizarea unei licitaţii pentru concesionarea unui teren intravilan din domeniul public al comunei Dumbrava, suprafaţa 1319 mp, nr. Cadastral 51824.

Data-limită de depunere a ofertelor: 28.09.2021, ora 13.00, depuse la Primăria – Consiliul Local Dumbrava, comuna Dumbrava, satul Dumbrava, Strada Principală FN, județul Mehedinţi.

Relaţii şi detalii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0252/342.661, persoana de contact VIRDARUS LIVIU, sau la sediul UATC Dumbrava, loc Dumbrava de Jos , Mehedinţi.

              PRIMAR,                                                                 SECRETAR GENERAL,

Ing. ENACHE CĂTĂLIN                                      VIRDARUS LIVIU

 

About autor