Bilanţ la Spitalul Judeţean Mehedinţi

Compania care a preluat manageriatul Spitalului Judeţean de Urgenţã a organizat, ieri, o conferinţã de presã în cadrul cãreia s-a prezentat bilanţul activitãţii ultimului an. Datoritã unui management performant, Spitalul Judeţean de Urgenţe din Drobeta Turnu Severin a reuşit îmbunãtãţirea serviciilor oferite şi eficientizarea costurilor, dar şi creşterea calitãţii actului medical.

„Am avut permanent în vedere scãderea arieratelor spitalului, acestea fiind la nivelul anului 2010 de 5.459.432, din care cu termen depãşit 2.118.669, la finalul anului 2011 ajungând la 3.336.328, din care cu termen depãşit 1.575.123, în cursul anului 2012 pãstrând aceaşi trend descendent”, a declarat ieri dr. Nicoleta Manu, managerul spitalului judeţean, în cadrul  conferinţei de  presã.

Potrivit unui bilanţ al activitãţii, aferent perioadei 21 ianuarie 2011 – 30 septembrie 2012, Spitalul Judeţean de Urgenţã Drobeta Turnu Severin a funcţionat cu un numãr de 1.147 de paturi, rata de utilizare  acestora crescând de la 81 la sutã în anul 2010 la 85 la sutã în anul 2012. Cheltuielile legate cu asigurarea medicamentelor uzuale necesare tratamentului pacienţilor internaţi au crescut de la aproximativ 250.000 ron la 500.000 ron pe lunã, ceea ce a condus la înlãturarea practicii de cumpãrare a acestora de cãtre pacienţi în timpul internãrii. De asemenea, cheltuielile cu materiale sanitare pentru pacienţii internaţi au crescut de la 40.000 ron în anul 2010 la 150.000 ron pe lunã. „Scãderea cheltuielilor cu materiale sanitare nu a fost aşa simplu de fãcut, în sensul cã aveam bani disponibili şi pur şi simplu ne-am apucat sã cumpãrãm medicamente şi materiale sanitare şi ne-au felicitat furnizorii. La momentul respectiv sumele nu erau disponibile, am reuşit creşterea acestor sume lunare prin renegocierea contractelor cu furnizorii de medicamente, prin creşterea contractelor pe care le-am avut cu Casa şi cu DSP-ul şi prin reducerea cheltuielilor logistice de funcţionare a spitalului şi, nu în ultimul rând, prin sponsorizãri”, a declarat Dorel Dumitraş, directorul general al companiei Tetraedru.

Un capitol important a constatat în îmbunãtãţirea asistenţei medicale. Astfel, au fost angajaţi medici specialişti şi rezidenţi în ultimul an în specialitãţi deficitare: pediatrie, chirugie toracicã, neurologie, cardiologie şi chirurgie generalã.

Şi în privinţa dotãrilor, spitalul a reuşit performanţa sã achiziţioneze un ecograf performant, destinat cu precãdere investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului pacienţilor cu afecţiuni urologice, ştiut fiind faptul cã zona Mehedinţiului este zona cu patologie specificã, nefropatie endemicã balcanicã.

Totodatã, s-au achiziţionat echipamente medicale din venituri proprii (infuzomate şi injectomate), care au îmbunãtãţit administrarea tratamentului pacienţilor din oncologie şi ATI, scaun ORL pentru consultaţii şi intervenţii chirurgicale în bloc operator ORL.

Tags:

About autor