Anunţ

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a Planului Urbanistic General al comunei Eşelniţa, în scopul declanşării etapei de încadrare conform H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe – titular de plan Primăria comunei Eşelniţa.

Planul Urbanistic General poate fi consultat la sediul A.P.M. Mehedinţi, din municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr. 3, de luni până vineri, între orele 8.00 – 16.00 precum şi la adresa www.apmmh.anpm.ro, la secţiunea Reglementări, domeniul Avize.

About autor