ANUNŢ PREALABIL PRIVIND AFIŞAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Denumire judeţ: Mehedinţi

Denumire UAT: DÂRVARI

Sector Cadastral: 3, 5, 6, 7, 38, 44

Unitatea administrativ teritorială DÂRVARI anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 3, 5, 6, 7, 38, 44 unitatea administrativ-teritorială DÂRVARI judeţul Mehedinţi pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Data de început afişare: 01.07.2021

Data de sfârşit afişare: 30.08.2021

Adresa locului afişării publice: sediul Primăriei comunei DÂRVARI

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate imobiliară.

Informaţii privind Programul Naţional de Cadastru şi Carte funciară 2015-2023 se pot obţine pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.

Primar,

About autor