Anunţ public privind decizia etapei de încadrare (titularul proiectului)

ORZA GEORGE  ALIN, titular al proiectului  Construire  casă D+P+2E,  sat Dubova, comuna Dubova,  nr. cadastral  50882, judeţul  Mehedinţi,  anunţă publicuI interesat  asupra  luarii deciziei  etapei de încadrare  de către Agenţia Pentru Protecţia  Mediului  Mehedinţi,  în cadrul procedurii  de evaluare  a impactului  asupra mediului *), pentru proiectul  sus menţionat,  propus  a fi amplasat în sat Dubova,  comuna Dubova, nr. cadastral 50882, judeţul Mehedinţi.

Proiectul  deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate  la sediul Agenţiei  pentru Protecţia Mediului  Mehedinţi, str. Băile Romane nr.3 Dr. Tr. Severin, în zilele de luni – vineri, între orele 8 – 14, precum şi la următoarea  adresa de internet www.apmmh.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta cornentarii/observaţii la proiectul deciziei de

 

încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

About autor