Biserica din Negruşa a fost sfinţitã

Sâmbãtã, 18 august, la câteva zile dupã marele praznic al Adormirii Maicii Domnului, biserica din satul Negruşa, filie a parohiei Cireşu, a primit sfinţirea prin rugãciunile chiriarhului locului.

Credincioşii negruşeni şi-au întâmpinat arhipãstorul sufletesc cu pâine şi sare, dupã tradiţia din strãbuni.

Mult aşteptatul moment s-a materializat prin osteneala pãrintelui paroh Dãnuţ Nicolae Giginã, care împreunã cu autoritãţile locale şi cu credincioşii au realizat aici lucrãri ample, în 6 ani înãlţând lãcaşul de cult din temelie.

Ceremonia de sfinţire şi Sfânta Liturghie au fost  sãvârşite de cãtre Preasfinţitul Pãrinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei,  înconjurat de un alai de preoţi şi diaconi.

În contextul ceremoniei religioase s-a înconjurat biserica gãtitã ca o mireasã pentru Hristos şi s-a trecut la sfârşitul slujbei prin Sfântul Altar, fiind singura îngãduinţã acordatã şi femeilor cu acest prilej. Aşadar, şi partea femeiascã a trecut prin cãmara unde se jertfeşte la fiecare Sfântã Liturghie Dumnezeu-Omul, primind ca mãrturie a acestei treceri bucãţele de pânzã îmbibate în târnosealã frumos mirositoare.

În cadrul Sfintei Liturghii ierarhul locului a transmis harul preoţesc al Sfinţilor Apostoli diaconului Petre Pãtãşanu, instalat apoi în biserica satului, cu hramul „Sf. Leontie de la Rãdãuţi”.

Rãspunsurile liturgice au fost date de cãtre Grupul Psaltic Sfântul Nicodim, alcãtuit din membri ai corului Kinonia al Episcopiei Severinului şi Strehaiei.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Pãrinte a vorbit credincioşilor despre bucuria sfinţirii, arãtându-şi dorinţa  ca în bisericã  sã fie prezenţi la sfintele slujbe cât mai mulţi creştini dreptslãvitori.

În semn de preţuire pentru Pãrintele Episcop, pãrintele Nicolae Giginã şi credincioşii i-au dãruit chiriarhului o mitrã, simbol al demnitãţii arhiereşti.

Pentru toatã implicarea şi pentru activitatea laborioasã desfãşuratã în ogorul Domnului, pãrintele Giginã a primit distincţia preoţeascã de iconom stavrofor.

Negruşa este o filie a Parohiei Cireşu şi are aproximativ douãzeci-treizeci de familii. Nu a existat niciodatã o bisericã în acest sat, deşi se încercase construirea unui lãcaş de cult în trei rânduri, în decursul  a câtorva decenii, însã în anul 2006 s-a pus piatra de temelie pentru biserica cu hramul ”Sfântul  Leontie de la Rãdãuţi”. Anul  urmãtor s-a turnat fundaia şi elevaia, construcţia ridicându-se integral în anul 2010.

În anul 2011 s-a acoperit biserica cu tablã de zinc şi s-au început lucrãrile la clopotniţa din faţa bisericii,  sfârşindu-se în anul 2012. Actualmente, biserica din  Negruşa este împodobitã cu policandre, catapeteasmã sculptatã din lemn de cireş, de asemenea fiind achiziţionate şi toate obiectele necesare cultului divin.

Lucrãrile de tencuialã la interior sunt finalizate, biserica fiind pregatitã pentru picturã în frescã, iar la exterior sunt finalizate atât lucrãrile de tencuialã cât şi cele de finisare. Sunt montate ferestre din lemn stratificat.

Toate aceste lucrãri s-au efectuat la iniţiativa şi prin purtarea de grijã a Prea Sfinitului Parinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Stehaiei, preot paroh fiind Dãnuţ Nicolae Giginã.

Tags:

About autor