ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

 

PRIMĂRIA COMUNEI PONOARELE anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Refacere drumuri locale afectate de calamităţi – etapa a II-a” proiect propus a fi amplasat în intravilanul şi extravilanul comunei Ponoarele, judeţul Mehedinţi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi din municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr. 3, în zilele de luni până joi, între orele 800 – 1600, vinerea între orele 800 – 1400 şi la următoarea adresă de internet: www.apmmh.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de cinci zile de la data prezentului anunţ.

About autor