ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

S.D.N. DROBETA TURNU SEVERIN, titular al proiectului,  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Amplasare staţie preparare mixturi asfaltice” propus a fi amplasate în sat Broşteni, comuna Broşteni, judeţul Mehedinţi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi din mun. Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr. 3, în zilele de luni până joi, între orele 8,00 – 16,30, precum şi vinerea între orele 8,00 – 14,00 şi la următoarea adresă de internet: http//apmmh.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până în termen de cinci zile de la data afişării prezentului anunţ.

About autor