ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

PRIMĂRIA ORAŞULUI STREHAIA  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectele:

“Reabilitare strada Eroilor – parţial între A.I.Cuza şi strada Republicii”

“Reabilitare strada Matei Basarab – parţial”

“Reabilitare strada Morii şi amenajare parcare”

proiecte propuse a fi amplasate în intravilanul oraşul Strehaia, judeţul Mehedinţi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi din municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr. 3, în zilele de luni până joi între orele 8ºº – 16ºº, vinerea între orele 8ºº – 12ºº şi la următoarea adresă de internet: www.apmmh.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de cinci zile de la data prezentului anunţ.

About autor