Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

     COMUNA BALTA titular al proiectului „Alimentare cu apă în sat Balta, comuna Balta”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, proiect propus a fi amplasat în intravilanul  comunei Balta, judeţul Mehedinţi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi din municipiul Drobeta Turnu Severin, str.Băile Romane, nr.3, în zilele de luni până joi, între orele 800 – 1600, vineri între orele 800 – 1200  precum şi la următoarea adresă de internet: apmmh.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

About autor