Anunţ public

SC ROUTE CENTER CONSTRUCT SRL - titular al proiectului „Exploatarea nisipului şi pietrişului din perimetrul „Viilor” situat în extravilanul localităţii Izvoarele, comuna Gruia, jud. Mehedinţi” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „Exploatarea nisipului şi pietrişului din perimetrul „Viilor” situat în extravilanul localităţii Izvoarele, comuna Gruia, jud. Mehedinţi”, propus a fi amplasat în comuna Gruia, extravilan sat Izvoarele, înscris CF 50065, judeţul Mehedinţi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi din mun. Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr. 3, în zilele de luni până vineri, între orele 8,00 – 16,00,  şi la următoarea adresă de internet www.apmmh.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de cinci zile de la data afişării prezentului anunţ.

About autor