Anunţ propunere

               Regia Autonomã pentru Activitãţi Nucleare R.A. – în faliment,  prin Lichidator Judiciar Euro Insol SPRL propune tuturor Asociaţiilor de proprietari din Drobeta Turnu Severin care au debite neachitate cãtre RAAN reprezentând energie termicã (altele decât cele aflate pe rolul executorilor judecãtoreşti),  încheierea unei tranzacţii având ca obiect plata eşalonatã a debitului principal restant  pe o perioadã de 12, 24, 36 de luni în funcţie de valoarea debitului şi renunţarea la platã a penalitãţilor datorate de cãtre asociaţie, sub condiţia respectãrii în întregime a graficului de plãţi, în condiţiile prevãzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.

În masura în care nu se va da curs acestei propuneri pânã cel târziu în data de 31.01.2018, Regia Autonomã pentru Activitãţi Nucleare prin lichidator judiciar Euro Insol va demara procedura de executare silitã în vederea recuperãrii în întregime a creanţei (debit principal, penalitãţi, cheltuieli de judecatã, cheltuieli de executare).

Pentru orice informaţii şi lãmuriri RAAN vã stã la dispoziţie. Tel: 0758279521, e-mail: office@raan.ro

About autor