Anunţ scoaterea la vânzare prin procedura licitaţiei publice

            Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare – în faliment, prin lichidator Euro Insol anunţă scoaterea la vânzare prin procedura licitaţiei publice cu strigare a bunurilor din magaziile Sucursalei Romag Termo. La licitaţia publică pot participa persoane fizice şi/sau juridice care doresc bunuri de minim 1.000 lei + TVA. Licitaţiile publice cu strigare se vor organiza pentru fiecare reper în parte în funcţie de ofertele depuse. Lista cu bunurile scoase la vânzare, data şi ora la care vor avea loc licitaţiile precum şi preţurile acestora poate fi consultate atât pe site-ul RAAN – www.raan.ro cât şi pe site-ul Euro Insol– www.euroinsol.eu.

Caietele de sarcini pentru fiecare licitaţie se pot achiziţiona de la sediul Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare, din Drobeta Turnu Severin, str. Nicolae Iorga nr. 1 astfel: 300 lei + TVA – pachete tip PAR; 500 lei + TVA – rulmenţi; 200 lei + TVA – garnituri, coturi, ţevi, tablă; 100 lei + TVA –  comutatoare, condensatoare; 100 lei + TVA – statoare; 150 lei + TVA – transformatoare; 150 lei + TVA – reductoare şi 150 lei + TVA – motoare. Acestea se vor achita în contul de lichidare, respectiv RO86 UGBI 0000 5520 0602 7RON, deschis la Garanti Bank S.A. – Agenţia Drobeta Turnu Severin.

            Bunurile puse în vânzare pot fi vizionate cu o programare prealabilă după cumpărarea caietului de sarcini. Detalii suplimentare la tel:  0758/27.95.21.

About autor