Anunţ public

                  COMUNA BALA, titular al proiectului “Construire pod, în comuna BALA, satul Vidimireşti, judeţul Mehedinţi”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire pod, în comuna BALA, satul Vidimireşti, judeţul Mehedinţi” situat în extravilanul satului Vidimireşti, comuna Bala, jud. Mehedinţi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi din mun. Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr.3, în zilele de luni până vineri între orele 8,00 – 16,00 şi la următoarea adresă de internet www.apmmh.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de cinci zile de la data afişării prezentului anunţ.

About autor