GALELE CENTRULUI CULTURAL „NICHITA STÃNESCU”

       Centrul Cultural “Nichita Stãnescu” condus de managerul Emilia Mihãilescu, subordonat Consiliului Judeţean Mehedinţi, reprezintã o instituţie de referinţã, nu numai pentru judeţul nostru. Prin paleta largã a activitãţilor şi complexitatea “obiectului de activitate” se înscrie cu succes în spaţiul cultural naţional fie cã vorbim de pãstrarea, cercetarea   tradiţiilor populare, de promovarea scriitorilor, dar şi editarea lucrãrilor acestora, de susţinerea reprezentanţilor artelor plastice, de sprijinirea  tinerelor şi maturelor talente din domeniul artei.

O manifestare deosebitã este organizatã în fiecare an, sub denumirea genericã de “Gale ale Centrului Cultural” la care sunt premiaţi cu premii de excelenţã colaboratorii instituţiei, tinere talente, personalitãţi care au marcat viaţa culturalã a judeţului, sau care s-au remarcat prin o activitate de excepţie în plan cultural.

Ediţia din acest an s-a desfãşurat la Pavilionul Expoziţional al Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, un spaţiu extrem de generos şi primitor pentru acest fel de manifestãri.

Laureaţii din acest an au fost cu diplome de excelenţã: Biblioteca “I.C. Bibicescu”, Muzeul Regiunii Porţile de Fier, Palatul Culturii “Teodor Costescu”. Pe lista personalitãţilor premiaţi au fost: Ioan Lascu, profesor universitar, redactorul şef al Revistei “Rãstimp”;  Cornel Boteanu, pentru cercetãrile etnologice; Tudor Rãţoi, directorul Arhivelor Judeţene; scriitorii Florian Copcea şi Ileana Roman,  pentru promovarea culturii scrise; Mihaela Ciuculescu, pentru întreaga activitate desfãţuratã în domeniul artei; Nicolae Pãcuraru, cel care a înfiinţat şi coordonat Ansamblul Profesionst “Danubius”; Georgeta Corlan Enache. De asemenea, au fost douã premii speciale pentru presa scrisã: unul obţinut de publicaţia „Obiectiv Mehedinţean”, şi celãlalt de cãtre „Cronica de Severin”.

Douã premii speciale au fost acordate tinerelor talente. Astfel cã Andra Nicoleta Iancu şi Andrada Creţu, ambele cu rezultate excepţionale  în acest an, au fost recompensate ca recunoaştere a talentului şi a muncii care au condus la acele rezultate extraordinare.

De asemenea, a fost acordat un premiu special post-mortem regretatului jurnalist George Bureţea.

About autor