Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

      UAT  COMUNA HINOVA titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului http://www.legestart.ro/Metodologia-2010-de-aplicare-evaluarii-impactului-asupra-mediului-proiecte-publice-private-(MzUxNTk1).htm – nota4#nota4, pentru proiectul “MODERNIZARE DRUMURI SĂTEŞTI – OBIECT POD PE DS2 PESTE VALEA BOJAN, SAT BISTRIŢA, COMUNA HINOVA, JUDEŢUL MEHEDINŢI”, propus a fi amplasat în sat Bistriţa, comuna Hinova, judeţul Mehedinţi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi din mun. Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr.3, în zilele de luni până joi, între orele 8,00 – 16,30, precum şi între orele 8,00-14,00 şi la următoarea adresă de internet http.apmmh.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până în termen de cinci zile de la data afişării prezentului anunţ.

About autor