Anunt public privind decizia etapei de încadrare

               Comuna  Corcova  titular al proiectului «Construcţie infrastructură de apă şi apă azată în sat Corcova, comuna Corcova, judeţul Mehedinţi » anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul propus a fi realizat în satul Corcova.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi din Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane nr.3 în zilele de luni până vineri  între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmmh.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

PRIMAR, Ing. DURAC ADAM

About autor