Anunt public privind decizia etapei de încadrare

               COMUNA POROINA MARE, titular al proiectului „Modernizare uliţe săteşti în comuna Poroina Mare, judeţul Mehedinţi” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menţionat, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Poroina Mare, judeţul Mehedinţi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi din str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, în zilele de luni – vineri între orele 8,00 – 14,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmmh.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

About autor