Anunt public privind decizia etapei de încadrare

               COMUNA BALA, titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, în cadrul procedurilor de evaluare de impact asupra mediului, în şedinţa CAT din 23.11.2017, pentru proiectul „Modernizare drum DC 44, localitatea Cîrsu, comuna Bala” propus a fi amplasat în intravilanul comunei Bala, sat Cîrsu, judeţul Mehedinţi,, titular Comuna Bala.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi din mun. Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr. 3, în zilele de luni până joi, între orele 8,00 – 16,00 şi vineri între orele 8,00 – 14,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmmh.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ (până la data de 30.11.2017).

About autor