ANUNŢ PUBLIC

                MOLEA MĂDĂLIN ALIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ – titular al proiectului “Înfiinţare atelier de reparaţie şi întreţinere al autovehiculelor” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei  etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Înfiinţare atelier de reparaţie şi întreţinere al autovehiculelor” , propus a fi amplasat în intravilanul satului Jiana Veche, comuna Jiana, înscris CF nr. 52143, judeţul Mehedinţi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi din mun. Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romanenr. 3, în zilele de luni până vineri între orele 8.00 – 16.00 şi la următoarea adresă de internet: www.apmmh.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de cinci zile de la data afişării prezentului anunţ.

About autor