O nouã promoţie de elevi a depus jurãmântul de credinţã faţã de ţarã

O nouã promoţie de elevi a depus jurãmântul de credinţã faţã de ţarã la Şcoala de Perfecţionare a Pregãtirii Personalului Poliţiei de Frontierã Drobeta Turnu Severin

Vineri, 10 noiembrie 2017, la Şcoala de Perfecţionare a Pregãtirii Personalului Poliţiei de Frontierã  Drobeta Turnu Severin, în prezenţa domnului chestor de poliţie Ionel Tîrsînoagã – directorul  Direcţiei Management Operaţional din cadrul  Inspectoratului General al Poliţiei de Frontierã Române, a avut loc festivitatea de depunere a jurãmântului militar de cãtre elevii declaraţi admişi în urma susţinerii examenului din sesiunea septembrie 2017.

Domnul chestor de poliţie a transmis tinerilor elevi mesajul conducerii Inspectoratului General al Poliţie de Frontierã Române, a felicitat viitorii poliţişti de frontierã, exprimându-şi totodatã încrederea în instituţie cu privire la formarea de absolvenţi bine pregãtiţi din punct de vedere profesional.

Cei 142 de elevi, care azi au depus jurãmântul militar, dintre care 24 de fete şi 118 bãieţi, au fost declaraţi admişi în urma susţinerii examenului de admitere la care au fost înscrişi 434 de candidaţi. Ziua depunerii jurãmântului militar este o zi importantã, atât pentru personalul şcolii, dar mai ales pentru tinerii elevi care trãiesc cu emoţie aparte acest moment înãlţãtor.

Durata de studii pentru aceastã promoţie este de un an, curricula de învãţãmânt fiind actualizatã în funcţie de perioada de şcolarizare, de cerinţele actuale ale societãţii.

Elevii şcolii parcurg în aceastã perioadã de studii un proces de învãţãmânt modern, centrat pe formarea unor competenţe din standardul de pregãtire profesionalã, iar pentru a-şi forma toate aceste competenţe au alãturi un corp de cadre didactice bine pregãtite şi competente şi dispun de o bazã material-didacticã în continuã modernizare. De asemenea, elevii au la dispoziţie laboratoare de specialitate, o zonã de simulãri tactice, laborator de limbi strãine şi de informaticã, laboratoare moderne cu acces permanent la Internet, iar spaţiile de cazare sunt comparabile cu spaţiile şcolilor de profil din Uniunea Europeanã.

La festivitate au mai luat parte oficialitãţi locale şi reprezentanţi ai instituţiilor publice din municipiul Drobeta Turnu Severin, comandanţi şi şefi ai structurilor M.A.I. şi M.Ap.N din garnizoanã, veterani de rãzboi, reprezentanţi ai Episcopiei Ortodoxe a Severinului şi Strehaiei, şefi şi directori ai instituţiilor cu care şcoala coopereazã şi bineînţeles, pãrinţii, rudele şi prietenii tinerilor elevi.

Ceremonialul s-a încheiat cu defilarea efectivelor şcolii, într-o atmosferã plinã de emoţie, sub privirile tuturor celor prezenţi. Momentul mult aşteptat a fost cel al întâlnirii elevilor cu cei apropiaţi lor care au venit din toate colţurile ţãrii pentru a le fi alãturi în acest moment important din cariera lor.

About autor