Gherghe, PRIMARUL-ASFALT

Cea mai mare realizare a administraţiei Gherghe este asfaltarea Severinului! Oricare altã lucrare pãleşte în faţa acesteia, chiar dacã este sã vorbim despre reabilitarea Teatrului, despre Parcul din zona strãzii Crişan, nu, asfaltarea Severinului este cappo d’opera “maestrului” Gherghe! Astfel pot sta lucrurile la o primã observare, observare pe care o face orice severinean care a lipsit ceva timp din urbe şi  revine pe plaiul natal, ori alt vizitator, care, imediat ce ia contact cu oraşul mai îndeaproape, sesizeazã gradul de urbanism, de civilizaţie stradalã a arterelor severinene.

În profunzime, însã, lucrurile se schimbã aproape radical, întrucât asfaltul turnat are ceva beteşuguri, printre care cel mai dezagreabil este cel al nivelãrilor, care au fost fãcute dupã ureche, se pare, întrucât pe mari porţiuni, se formeazã, dupã ploi, bãlţi imense, care fac imposibilã traversarea strãzilor, ori a parcãrilor fãrã sã nu te uzi ca pieton! Mai mult, la rigole, se formeazã bãlţi late de un metru şi ceva, fapt ce pune pietonii în ipostaza de sãritori de pe bordurã pe carosabil sau invers; de asemenea, înãlţarea strãzii cu lãţimea stratului de asflat a fãcut, în multe locuri, ca apa sã se acumuleze şi sã stagneze multã vreme, în alte pãrţi sã se scurgã în subsolurile blocurilor, acolo sã devinã focare de infecţie, locuri de puiat ţânţarii, la fel, sã provoace infiltraţii la structura de rezistenţã a clãdirilor etc.

Sã mai adãugãm şi alte sesizãri ale oamenilor, derivate din aceeaşi asflatare fãcutã “la normã”: s-au obturat multe guri de canalizare de la colţul unor strãzi, fapt care amplificã viteza apei pluviale generând  adevãrate torente, care favorizeazã intrarea apei în curţile oamenilor, şi, de acolo, în pivniţe şi beciuri, ori prin dependinţe aflate oarecum la nivelul solului, al curţii! Oamenii au tot sesizat administraţia localã, şi de la case, şi de la asociaţiile de proprietari, dar puţine au fost cazurile în care s-au luat ceva mãsuri de la nivelul Primãriei.

Practic, recepţia lucrãrilor a fost fãcutã, asflatarea, aşa cu toate aceste beteşuguri, a fost folositã în campanie, şi a produs efecte – citeşte, voturi – aşa cã, acum, cetãţenii trebuie sã se cam descurce cum pot, şi cum ştiu, fiecare, pe cont propriu. Desigur, nu aceasta este soluţia, însã, dincolo de ea, rãmâne întrebarea: de ce s-au efectuat lucrãri de asflatare lipsite de suportul tehnic necesar, care ar fi evitat astfel de repercusiuni?  Iar din aceastã întrebare, se desprind altele: Sã fie, adevãrate zvonurile care spun cã asflatarea s-a fãcut prost din cauza parandãrãturilor? Ori a costurilor umflate pe hârtie, dar cu deconturi în buzunare de partid? Sau cã, acelaşi asfalt a avut reţeta subţiatã pentru a genera bani ce s-au folosit la unele construcţii particulare, ale corifeilor politicii locale de pânã la 10 iunie a.c.?

La toate aceste întrebãri, repetãm, provenite din zvonistica localã, şi doar jurnalistic susţinute de cãtre unii şi alţii în campania electoralã, trebuie sã-şi gãseascã odatã şi odatã rãspunsurile cuvenite!

Pânã atunci, primarul Gherghe rãmâne cu aceste “pete” la dosarul personal, chiar dacã o face pe nepãtatul şi pe negustatul, şi pe nededatul la mierea contractelor şi a licitaţiilor!

Noua administraţie are datoria sã facã luminã, iar asfaltul sã fie… curãţat de toate legendele şi de toate miturile false care ne-au împuiat destul minţile! Altfel, poate iniţiem un referendum şi pentru primarul de Severin, cã tot e la modã!

   Asfalt Nasol-Tango

Tags: ,

About autor