Archive for May 16th, 2022

  •             Această informare este efectuată de Prună Radu-Ovidiu şi Prună Mihaela cu domiciliul în sat Albeşti, comuna Şimnicul de Sus, str. Aleea Colonel Ioan Angelescu, nr. 26F, judeţul Dolj, ce...

    I N F O R M A R E

                Această informare este efectuată de Prună Radu-Ovidiu şi Prună Mihaela cu domiciliul în sat Albeşti, comuna Şimnicul de Sus, str. Aleea Colonel Ioan Angelescu, nr. 26F, judeţul Dolj, ce...

    Continue Reading...

Page 1 of 11


Respectam Regulamentul European General privind protectia datelor cu caracter personal.