Archive for November 8th, 2021

  •                Această informare este efectuată de Florescu Nicolae Fabian cu domiciliul în municipiul Târgu Jiu, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 84, judeţul Gorj, ce intenţionează să solicite la Administraţia Bazinală de...

    I N FO R M A R E

                   Această informare este efectuată de Florescu Nicolae Fabian cu domiciliul în municipiul Târgu Jiu, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 84, judeţul Gorj, ce intenţionează să solicite la Administraţia Bazinală de...

    Continue Reading...

Page 1 of 11


Respectam Regulamentul European General privind protectia datelor cu caracter personal.